vartarvipavagedited2

Anmälan till årsmöte

TOUK – för Livet! är en ideell förening, vars stadgar säger att årsmötet ska hållas senast 30 april. Medlemmar har rösträtt, men styrelsen inbjuder den som vill att delta som observatör (utan rösträtt). Vid årsmötet kommer du att få höra om den verksamhet som vi bedriver, direkt från dem som arbetar i den. Samuel Olofsson ger dig en överblick och flera intressanta detaljer. Dessutom får du möta flera andra, viktiga personer. Fyll i formuläret för att anmäla dig – som medlem eller som observatör – till föreningens årsmöte, som i år sker digitalt via Teams, 2021-04-24.